Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd

Szlak Orlich Gniazd to jeden z najdłuższych i najpiękniejszych szlaków w Polsce. Przebiega przez dwa województwa i ma aż 163,9 km długości i zdobył Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

To miejsce łączące historię w postaci licznych zamków, przyrodę pięknych ostańców skalnych, magię ukrytą w licznych jaskiniach. Spotykają się tutaj ludzie lubiący turystykę pieszą, rowerową, konną oraz wspinaczkę skałkową.

Rezerwat Góry Zborów z Jaskinią Głęboką
Rezerwat Góry Zborów z Jaskinią Głęboką

Rezerwat krajobrazowy tworzą dwa wapienne wzgórza - Góra Zborów i Góra Kołoczek.

Góra Zborów zwana również Berkową Górą to jeden z ważniejszych miejsc wspinaczkowych.
Na jej terenie znajduje się jedyna w północnej części Jury Jaskinia Głęboka.

Z uwagi na walory przyrodnicze na jej terenie został utworzony rezerwat ze ścieżką przyrodniczą łączącą piękno wapiennych skał oraz historię wypasu zwierząt hodowlanych.

Skały Rzędkowickie
Skały Rzędkowickie

Nazwa pochodzi od nazwy wsi Rzędkowice, którą otaczają, górując nad nią niczym mur wapiennych ostańców skalnych o wysokości do 30 metrów tworząc kształt wału skalnego. Znajduje się tam wiele tras wspinaczkowych.

Biały masyw Skał Rzędkowickich stanowi miejsce nauki i treningów całej rzeszy taterników, którzy nazwali poszczególne skałki np. Wysoka, Mała Grań, Mnich, Baszta itp.

Okiennik Wielki
Okiennik Wielki

Okiennik Wielki zwary również Okiennikiem Skarżyckim to zespół skał wapiennych z najbardziej charakterystycznym otworem w skale o wymiarach 7x5m zwanym „oknem”.

Skałki największą popularnością cieszą się wśród miłośników wspinaczki. Wytyczyli oni tutaj kilka trudnych tras o charakterystycznych nazwach „Komin Kosmonautów”, „Super Akcja” czy „Śląski Filar”. Poniżej okna znajduje się jaskinia tzw. Schron w Okienniku Wielkim.

 Zamki Mirów i Bobolice
Zamki Mirów i Bobolice

To sąsiadujące ze sobą bliźniacze warownie połączone skalnym wałem urzekającym niezwykle efektownymi ostańcami skalnymi, w których powstały płytkie groty i całkiem głębokie jaskinie krasowe. Grzęda Mirowska rozciąga się na odcinku niespełna 2 km i cieszy się popularnością wśród wspinaczy skałkowych.

Zamek w Ogrodzieńcu
Zamek w Ogrodzieńcu

Jest największą warownią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskie i jednocześnie najbardziej rozpoznawalną. Otaczają go wapienne skały idealne do wspinaczki skałkowej. Obok zamku znajduje się Park Miniatur Zamków Jurajskich oraz Park Linowy.

Na przeciwległej Górze Birów znajduje się rekonstrukcja słowiańskiego grodu.

Zamek Bąkowiec
Zamek Bąkowiec

Zamek Bąkowiec znajduje się w miejscowości Skarżyce i został zbudowany na wyniosłej skale Tygrys. Obok obiektu przechodzą dwie najważniejsze, piesze trasy jurajskie: czerwono znakowany Szlak Orlich Gniazd oraz niebieski Szlak Warowni Jurajskich.

Wycieczkę do ruin zamku połączyć można ze zwiedzaniem pobliskich Skał Rzędkowickich i Kroczyckich.

Zamek Pilcza
Zamek Pilcza

Zamek znajduje się w miejscowości Smoleń nieopodal miasteczka Pilica. Wzgórze zamkowe zbudowane z wapieni jurajskich objęte jest rezerwatem przyrody.

Widok z wieży zamkowej na Jurę Krakowsko – Częstochowską jest spektakularny. Przy dobrej pogodzie widoczność sięga kilkudziesięciu kilometrów

Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy

Obejmuje środkową część Doliny Prądnika, część Doliny Sąspowskiej wraz z przyległymi częściami wierzchowiny jurajskiej. Jest najmniejszym z polskich parków narodowych. Jego symbolem jest nietoperz.

Na terenie parku znajduje się ok. 500 jaskiń, największymi z nich są Jaskinia Łokietka oraz Jaskinia Ciemna.

Zamek Pieskowa Skała w Ojcowie
Zamek Pieskowa Skała w Ojcowie

Zamek położony na terenie wsi Sułoszowa, w Dolinie Prądnika nieopodal Krakowa, na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Do zamku przylega park krajobrazowy.

W pobliżu stoi wapienna skała zwana Maczugą Herkulesa, Czarcią Skałą lub Sokolicą.

Złoty Potok
Złoty Potok

Nad malowniczym stawem Irydion znajduje się Pałac Raczyńskich obok dworku obok Dworku Krasińskiego.
Ponadto znajdują się tam wywierzyskowe źródła i dolina Wiercicy, 200-letnia aleja klonowa, pomnik przyrody, Liczne ostańce (np. Diabelskie Mosty, Skała z Krzyżem), rezerwat leśny „Parkowe”.

Złoty Potok słynie z hodowli pstrąga, którego koniecznie należy spróbować.

Pustynia Błędowska
Pustynia Błędowska

Jest to największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km²), leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Przez pustynię przepływa rzeka Biała Przemsza.

Obszar jest objęty programem ochrony Natura 2000.

Muzeum Starych Rzemiosł Stary Młyn
Muzeum Starych Rzemiosł Stary Młyn

Znajduje się w blisko stuletnim młynie elektrycznym.

Zwiedzający wyruszają w pasjonującą podróż. Poznają historię rzemiosł obecnych od wieków w Żarkach: młynarstwa, piekarstwa, szewstwa, bednarstwa i kołodziejstwa. Rzeczywiste maszyny, narzędzia, multimedia i opowieści łączą tradycję z nowoczesności.